تاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1387
کد 4905

ناخرسندی رییس سابق گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از بن بست در حل مناقشه قره باغ

روند حل مناقشه قره باغ از سال 1994 تاکنون به هیچ نتیجه خاصی نرسیده است
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : ولادیمیر کازمیروف رییس روسی سابق گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و نایب رییس سازمان سیاستمداران روسی روز گذشته در ایروان پایتخت ارمنستان به خبرنگاران گفت: در شرایط کنونی امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح قره باغ بسیار کم است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از واحد مرکری خبر ،
وی افزود: روند حل مناقشه قره باغ از سال 1994 تاکنون به هیچ نتیجه خاصی نرسیده است.
این سیاستمدار روسی اضافه کرد: برای خروج از بن بست کنونی باید روابط انسانی و فرهنگی را میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان طرفین این مناقشه گسترش داد.
کازمیروف با تاکید بر این که حل مناقشه قره باغ هنوز در سطح نظامی قرار دارد افزود: زمانی که حل این مناقشه از راه نظامی مردود شناخته شود می توان فعالانه راههای سیاسی را امتحان کرد.
منطقه ‌قره‌ باغ‌ که رسما جزو خاک جمهوری ‌آذربایجان‌ است درپی تنش قومی و با حمایت ارمنستان در دهه‌ هزار و نهصد و نود اعلام استقلال کرد .
پس از آن درگیری‌ میان‌ جمهوری‌ اذربایجان‌ و ارمنستان‌ در باره‌ مالکیت‌ این ‌منطقه‌ اغاز شد و
با میانجیگری‌ گروه‌ مینسک‌ زیر نظر سازمان‌ امنیت‌ و همکاری ‌اروپا توافقنامه ‌اتش ‌بس ‌در سال‌ هزار و نهصد و نود چهار در این ‌منطقه‌ برقرار شد.
جمهوری ‌اذربایجان ‌و ارمنستان ‌همچنان‌ بر سر تعیین ‌وضع ‌حقوقی این‌ منطقه با یکدیگر اختلاف‌ دارند.
اسکان آوارگان جنگ قره باغ، خروج نیروهای ارمنستان از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و برگزاری همه پرسی در قره باغ برای تعیین وضعیت حقوقی این منطقه از جمله اصول اصلی پیش نویس توافقنامه حل مناقشه قره باغ است که تاکنون باکو و ایروان به عنوان طرفین مناقشه
قره باغ بر سر آنها به توافق نرسیده اند.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 8 خرداد 1387
captcha refresh