تاریخ : پنجشنبه 16 خرداد 1387
کد 5066

دیدار نخست وزیر ارمنستان با مدیر منطقه ای بانک جهانی

در این ملاقات گزارش بانک جهانی در رابطه با انتخاب راهکارهای سیاست توسعه در سالهای 2008-2012 در ارمنستان، ارائه شد
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ارمنستان : دیروز تیگران سرکیسیان – نخست وزیر جمهوری ارمنستان – ملاقاتی با دونا دائوست کویرولو – مدیر منطقه ای بانک جهانی – و نمایندگان دفتر ارمنستان بانک جهانی داشته است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از هایاستانی هانراپتوتیون ، در این ملاقات که مشاور ارشد رئیس جمهور ارمنستان در امور اقتصادی، وزیران مالی، اقتصاد، دادگستری، آموزش و علوم، بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان، معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری ارمنستان، روسای خدمات دولتی مالیات و کمیته دولتی گمرک وابسته به دولت جمهوری ارمنستان نیز در آن شرکت داشتند، گزارش بانک جهانی در رابطه با انتخاب راهکارهای سیاست توسعه در سالهای 2008-2012 در ارمنستان، ارائه شد.
هدف گزارش، ارائه راهکارهای اساسی سیاست مقابله با چالشهای پیش روی کشورمان به موازت تلاشهای ارمنستان در توسعه نتایج قابل توجه به ثبت رسیده در راستای رشد اقتصادی و کاهش فقر می باشد. به تائید مدیر منطقه ای بانک جهانی، همزمان با برنامه دولت جمهوری ارمنستان و برنامه استراتژیک غلبه بر فقر که در روند بازنگری قرار دارد، گزارش مذکور بانک جهانی به مثابه پایه و اساس همکاری چهار سال آتی بین بانک جهانی و جمهوری ارمنستان نگریسته می شود.
نخست وزیر تیگران سرکیسیان ضمن ابراز تشکر برای گزارش مفصل ارائه شده بر طبق عرصه ها و تلقی نمودن آن بعنوان کاری مهم و بزرگ آماده شده از سوی بانک، خاطرنشان ساخته است آنچه که ارائه شد، کلا با برنامه دولت همخوانی دارد، مسائلی هستند که در رابطه با آنها، جهت تقویت دیدگاههای دولت بررسیهای تکمیلی را مطالبه می نمایند. پس از انجام بررسی ها و جمع بندی نزد نخست وزیر، انها به بانک جهانی ارائه خواهند شد.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 16 خرداد 1387
captcha refresh