تاریخ : دوشنبه 29 بهمن 1397
کد 63958

تشدید رفتارهای غیرانسانی در زندان های جمهوی آذربایجان / یاداشت

اخیرا بستگان و خانواده های رهبر و اعضا جنبش اتحاد مسلمانان آذربایجان و سایر زندانیان شیعه در جمهوری آذربایجان با حضور در مجلس عزاداری ایام فاطمیه در باکو، به بیان بخشی از مظالمی پرداختند که علیه زندانیان اسلام گرا در زندان های جمهوری آذربایجان اعمال می شود. همچنین سازمان های مدافع حقوق در جمهوری آذربایجان در بیانیه مشترکی نگرانی و تاسف عمیق خود را از تشدید بی عدالتی ها و سرکوب اسلام گرایان در زندان ها اعلام کرده اند.
به گزارش آران نیوز:    تنها طی سال ۲۰۱۸ دادگاه های جمهوری آذربایجان برای افراد اسلام گرا در مجموع بیش از ۶۰۰ سال حکم زندان صادر کرده اند. مشخصا صدور این میزان از احکام زندان به روشنی از وخامت اوضاع حقوق بشر این کشور خبر می دهد. در همین حال اخبار و گزارش های تکان دهنده و بسیار نگران کننده ای از وضعیت زندانیان سیاسی اسلام گرایان جمهوری آذربایجان در حال انتشار است. این زندانیان مظلوم و بی پناه در زندان نیز به حال خود رها نشده و با محرومیت از حقوق مسلم و اولیه انسانی به بهانه های مختلف و با انواع توطئه ها و برخوردهای خشن و بی رحمانه تحت شکنجه های فیزیکی و روحی- روانی قرار می گیرند.
اخبار رسیده حاکی از آن است حاج محسن صمدوف رهبر حزب اسلام آذربایجان که به صورت سفارشی و با اتهامات ساختگی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است، صرفا به دلیل خواندن نماز در داخل زندان در شرایط بسیار وخیم قرار گرفته و از حقوق مسلم خود محروم شده است. همچنین گزارشات دیگر حکایت از آن دارد که حاج طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان آذربایجان و سایر اعضا زندانی این جنبش با هتک حرکت و شکنجه های بسیار شدیدی مواجه گردیده اند. حاج طالع باقرزاده در تماس تلفنی به خانواده اش اطلاع داده است، فشارها و تهدیدات بر او هر روز بیشتر می شود. محرومیت از تنفس در هوای آزاد و استحمام، تهدید به ممانعت از گفتگوی تلفنی با خانواده و مزاحمت های شبانه تنها بخش کوچکی از رفتارهای غیرانسانی است که این زندانی عقیدتی با آن مواجه می باشد. حتی اخیرا یک زندانی جانی که هم بند خود را به قتل رسانده و در صدد آتش زدن جنازه اش برآمده بود، به محل نگهداری حاج طالع باقرزاده منتقل کرده اند، تا فشارها و تهدیدها به وی بیشتر شود.
 سایر اعضا جنبش اتحاد مسلمانان آذربایجان نیز در زندان مورد شکنجه و اهانت قرار می گیرند و در صورت اعتراض هم فشارها و محدویت ها بر آن ها تشدید و به سلول های انفرادی منتقل می شوند. به طوری که عباس حسین، ساحیل رضالی و جبار جباروف تحت شدیدترین شکنجه ها و تنبیهات قرار گرفته اند. به دنبال این قبیل اقدامات رئیس و اعضا جنبش اتحاد مسلمانان آذربایجان اعلام کرده اند در اعتراض به رفتارهای غیرانسانی و ظلم و ستم زندانبانان دست به اعتصاب غذا زده اند.
با توجه به مفاد «اصول بین المللی رفتار با زندانیان» و همچنین بندهای مختلف «اعلامیه حقوق بشر» و تطبیق آن با اقدامات و رفتارهای غیر انسانی که در حال حاضر در زندان‌های جمهوری آذربایجان در خصوص زندانیان اسلام گرا در حال اجراست، آشکارا این اقدامات به عنوان «شکنجه» ، «تنبیه شدید» و نقض فاحش اصول انسانی طبقه‌بندی می شود. بدیهی است این قبیل اقدامات آشکارا نقض اصول بین‌المللی رفتار با زندانیان به حساب می آید. همان‌گونه که بند ۵ «اصول بین‌المللی رفتار با زندانیان» تصریح می‌کند به استثنای محدودیت‌هایی که حقیقت زندانی شدن به وضوح ایجاب می‌کند کلیه زندانیان باید از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین شده در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» برخوردار باشند. همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌نماید هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن یا خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد. همچنین باید توجه داشت «اصول بین‌المللی رفتار با زندانیان» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» احترام به عقاید دینی زندانیان و حق آزادی عقیده و بیان را برای تمام اشخاص محترم شمرده است، مواردی که به هیچ وجه در مورد زندانیان سیاسی اسلام گرا هم در زمان محاکمه در دادگاه‌های فرمایشی و هم در مدت زمان زندانی شدن رعایت نشده است. گذشته از این، اقدامات غیرانسانی و اهانت های شدید مورد اشاره در این نوشتار با اهداف اعلام شده در مقدمه قانون اساسی جمهوری آذربایجان مبنی بر ایجاد یک جامعه مدنی، حاکمیت قانون و رعایت ارزش‌های جهان شمول انسانی نیز منافات کامل دارد.
در پایان این پرسش بسیار مهم مطرح می‌شود که آیا حاکمیت آذربایجان با برخورداری از یک پرونده سیاه حقوق بشری و اعمال اقدامات غیرانسانی در مورد رهبران و سایر زندانیان اسلام گرا که به‌طور آشکار نقض فاحش و نظام‌مند حقوق انسانی و قوانین و آزادی‌های اساسی به شمار می‌رود، متوجه پیامدهای  آن است؟ به طور مسلم این قبیل اقدامات ضدانسانی حاکمیت آذربایجان هیچ نتیجه مثبتی برای آن نخواهد داشت و با اطمینان می‌توان گفت با توجه به محبوبیت زندانیان سیاسی و عقیدتی اسلام گرا و وجود خیل هواداران آن ها در میان مردم آذربایجان و فراتر از آن در میان مردم مسلمان سایر کشورهای اسلامی، ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش بیشتر نارضایتی ها و بروز معضلات بیشتر برای حاکمیت آذربایجان منجر شود. افزایش نارضایتی ها، رسوایی، و تضعیف روزافزون مشروعیت حاکمیت آذربایجان کمترین پیامد این قبیل اقدامات غیرانسانی خواهد بود.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 29 بهمن 1397
captcha refresh