تاریخ : دوشنبه 6 خرداد 1398
کد 64858

تاسیس " موزه قربانیان سرکوب سیاسی " در جمهوری آذربایجان

موزه قربانیان سرکوب سیاسی " جمهوری آذربایجان در ساختمان نیروی مرزبانی دولتی این کشور تاسیس شد.
به گزارش آران نیوز به نقل از سایت " نیروی مرزبانی دولتی " جمهوری آذربایجان ، ژنرال الچین قلی اف، فرمانده مرزبانی دولتی این کشور گفت : " تاسیس موزه قربانیان سرکوب سیاسی در این مکان که از سال های دهه 1920 به بعد محل استقرار "کمیسیون فوق العاده" مشهور به "آذ چکا" و همینطور محل استقرار  "کمیساریای خلقی امور داخلی" جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بود، از مطالبات تاریخ است."
ژنرال مدد قلی اف، رییس سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان نیز در این مراسم گفت برای تکرار نشدن سرکوب های دوره شوروی، باید مردم حول محور الهام علی اف، رییس جمهوری متحد شوند.
ژنرال مدد قلی اف، پدربزرگ خود را نیز از جمله قربانیان سرکوب های حکومت شوروی معرفی کرد و گفت : «  پدربزرگم "مدد قلی بیگلو" در سال های 1918 تا 1920 ، در خفیّه نیروی پلیس جمهوری دموکراتیک آذربایجان کار می کرد. در سال 1920 پس از اشغال جمهوری آذربایجان توسط ارتش سرخ، او در میلیشیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کار می کرد و رییس میلیشیای گنجه ، خانلار ، سامور و قاسم اسماعیل بود که  در 28 نوامبر 1930 او در گنجه بازداشت و به باکو آورده شد. شاید او در نقطه ای در همین جا که اکنون من یا فرد دیگری بر روی آن ایستاده ایم، به قتل رسیده و از دنیا رفته باشد!!"
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 6 خرداد 1398
captcha refresh