برچسب شده با القاعد

بازداشت هشت نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با القاعد

مطالب/ بازداشت هشت نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با القاعد

                           
      بازداشت هشت نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با القاعد مقامات امنیتی ترکیه، بازداشت شدگان را به همكاری با القاعده و دخالت در انفجارهای سال 2003 در این کشور متهم كرده اند
جمعه 10 دي 1389