برچسب شده با

برچسب شده با انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

اروپا: انتخابات جمهوری آذربایجان شفاف، آزاد و عادلانه بود

مطالب/ اروپا: انتخابات جمهوری آذربایجان شفاف، آزاد و عادلانه بود

                           
      اروپا: انتخابات جمهوری آذربایجان شفاف، آزاد و عادلانه بود هیات پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه ای مشترک بر شفافیت، عادلانه و آزاد بودن انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان تاکید کرند
شنبه 20 مهر 1392
اروپا: انتخابات جمهوری آذربایجان شفاف، آزاد و عادلانه بود

مطالب/ اروپا: انتخابات جمهوری آذربایجان شفاف، آزاد و عادلانه بود

                           
      اروپا: انتخابات جمهوری آذربایجان شفاف، آزاد و عادلانه بود هیات پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه ای مشترک بر شفافیت، عادلانه و آزاد بودن انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان تاکید کرند
شنبه 20 مهر 1392
دکتر روحانی پیروزی الهام علی اف را تبریک گفت

مطالب/ دکتر روحانی پیروزی الهام علی اف را تبریک گفت

                           
      دکتر روحانی پیروزی الهام علی اف را تبریک گفت رئیس‌جمهور کشورمان با صدور پیامی خطاب به الهام علی‌اف، پیروزی مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را تبریک گفت
شنبه 20 مهر 1392
دکتر روحانی پیروزی الهام علی اف را تبریک گفت

مطالب/ دکتر روحانی پیروزی الهام علی اف را تبریک گفت

                           
      دکتر روحانی پیروزی الهام علی اف را تبریک گفت رئیس‌جمهور کشورمان با صدور پیامی خطاب به الهام علی‌اف، پیروزی مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را تبریک گفت
شنبه 20 مهر 1392
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از نحوه برگزاری و نتایج بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتقاد کرد

مطالب/ سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از نحوه برگزاری و نتایج بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتقاد کرد

                           
      سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از نحوه برگزاری و نتایج بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتقاد کرد سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن انتقاد از نحوه برگزاری و نتایج بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان و پیروزی الهام علی اف برای سومین دوره ریاست جمهوری اعلام کرد که این انتخابات با مشکلات جدی همراه بود
شنبه 20 مهر 1392
ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

مطالب/ ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

                           
      ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان الهام علی اف در حالی به سبب پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری از مردم تشکر کرد که رقیبش مدعی تقلب در انتخابات است
شنبه 20 مهر 1392
آغاز انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

مطالب/ آغاز انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

                           
      آغاز انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه آغاز شد و الهام علی اف، رئیس جمهور فعلی آذربایجان که دو دوره به ریاست جمهوری رسیده است، از اقبال زیادی برخودار است
چهارشنبه 17 مهر 1392
درخواست آمریکا از جمهوری آذربایجان

مطالب/ درخواست آمریکا از جمهوری آذربایجان

                           
      درخواست آمریکا از جمهوری آذربایجان در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، آمریکا از مسئولان این کشور خواست به آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات قانونی احترام بگذارند
سه شنبه 16 مهر 1392
انتقاد نویسنده برجسته تالشی از دولت جمهوری آذربایجان

مطالب/ انتقاد نویسنده برجسته تالشی از دولت جمهوری آذربایجان

                           
      انتقاد نویسنده برجسته تالشی از دولت جمهوری آذربایجان نویسنده برجسته تالشی گفت: سیاست باکو در به قدرت ماندن مجدد دولت کنونی، کاملا مشهود است
سه شنبه 16 مهر 1392
پایان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

مطالب/ پایان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

                           
      پایان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان پایان یافت
سه شنبه 16 مهر 1392