برچسب شده با

برچسب شده با 12 - شماره 5

مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 آبان 88 .
سه شنبه 12 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 آبان 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 آبان 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 آبان 88 .
سه شنبه 12 آبان 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 مرداد 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 مرداد 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 مرداد 88 .
دوشنبه 12 مرداد 1388
افزایش 12 درصدی شمار معتادان به مواد مخدر در جمهوری آذربایجان

مطالب/ افزایش 12 درصدی شمار معتادان به مواد مخدر در جمهوری آذربایجان

                           
      افزایش 12 درصدی شمار معتادان به مواد مخدر در جمهوری آذربایجان درحال حاضر شمارمعتادان ثبت شده در کشور به 23 هزار و 254 تن رسیده است که در مقایسه با سال گذشته 12 درصد افزایش نشان می دهد
جمعه 9 مرداد 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 خرداد 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 خرداد 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 خرداد 88 .
سه شنبه 12 خرداد 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 فروردین 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 فروردین 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 فروردین 88 .
چهارشنبه 12 فروردين 1388
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 فروردین 88

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 فروردین 88

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 فروردین 88 .
چهارشنبه 12 فروردين 1388
کشته شدن 12 نظامی ارتش جمهوری آذربایجان

مطالب/ کشته شدن 12 نظامی ارتش جمهوری آذربایجان

                           
      کشته شدن 12 نظامی ارتش جمهوری آذربایجان از این تعداد شش نفر در عملیات نظامی، سه سرباز در درگیری های غیرنظامی ، یک سرباز بر اثر بیماری و دو نفر دیگر خودکشی کرده اند
دوشنبه 19 اسفند 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 اسفند 87

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 اسفند 87

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 اسفند 87 .
دوشنبه 12 اسفند 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 بهمن 87

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 بهمن 87

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 12 بهمن 87 .
شنبه 12 بهمن 1387