برچسب شده با

برچسب شده با 12 - شماره 8

مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 آبان 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 آبان 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 آبان 86
يکشنبه 13 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 آبان 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 آبان 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 آبان 86
شنبه 12 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 12 آبان 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 12 آبان 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 12 آبان 86
شنبه 12 آبان 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 12 آبان 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 12 آبان 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 12 آبان 86
شنبه 12 آبان 1386
جمعیت استانبول به 12 میلیون نفر نزدیك شد

مطالب/ جمعیت استانبول به 12 میلیون نفر نزدیك شد

                           
      جمعیت استانبول به 12 میلیون نفر نزدیك شد بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه‌ آمار و نفوس تركیه جمعیت استانبول 11 میلیون و چهار صد و شانزده هزار و 723 نفر است.
شنبه 28 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 12 مهرماه 86
جمعه 13 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 12 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 12 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 12 مهرماه 86
پنجشنبه 12 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 12 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 12 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 12 مهرماه 86
پنجشنبه 12 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 12 مهرماه 86
پنجشنبه 12 مهر 1386