برچسب شده با

برچسب شده با عیسی

اتخاذ تصمیم حزب مساوات در مورد نامزدی عیسی قنبر در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

مطالب/ اتخاذ تصمیم حزب مساوات در مورد نامزدی عیسی قنبر در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

                           
      اتخاذ تصمیم حزب مساوات در مورد نامزدی عیسی قنبر در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان مجلس حزب مساوات با تایید نظرات دیوان این حزب در رابطه با حضور در انتخابات ریاست جمهوری، مقرر داشت که عیسی قنبر بعنوان نامزد در این انتخابات شرکت بکند
چهارشنبه 20 دي 1391
درنگی بر مواضع عیسی قنبر، رهبر حزب مساوات جمهوری آذربایجان

مطالب/ درنگی بر مواضع عیسی قنبر، رهبر حزب مساوات جمهوری آذربایجان

                           
      درنگی بر مواضع عیسی قنبر، رهبر حزب مساوات جمهوری آذربایجان .
جمعه 29 مرداد 1389
عیسی قنبر رهبر حزب مساوات خود را نامزد ریاست جمهوری كرد

مطالب/ عیسی قنبر رهبر حزب مساوات خود را نامزد ریاست جمهوری كرد

                           
      عیسی قنبر رهبر حزب مساوات خود را نامزد ریاست جمهوری كرد  عیسی قنبر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2003 چهارده درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
چهارشنبه 25 مهر 1386