برچسب شده با

برچسب شده با امنیت انرژی

جاهد اوزکان: امنیت عرضه انرژی، بدون ترکیه امکان پذیر نیست!

مطالب/ جاهد اوزکان: امنیت عرضه انرژی، بدون ترکیه امکان پذیر نیست!

                           
      جاهد اوزکان: امنیت عرضه انرژی، بدون ترکیه امکان پذیر نیست! جاهد اوزکان رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه گفت: امروز جامعه بین المللی پذیرفته است که امنیت عرضه انرژی بدون ترکیه امکان پذیر نیست.

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تئوری پردازی مشاور ارتش رژیم صهیونیستی برای جمهوری آذربایجان/ سالار سیف الدینی

مطالب/ تئوری پردازی مشاور ارتش رژیم صهیونیستی برای جمهوری آذربایجان/ سالار سیف الدینی

                           
      تئوری پردازی مشاور ارتش رژیم صهیونیستی برای جمهوری آذربایجان/ سالار سیف الدینی با برملا شدن یکی از پروژه های امنیت انرژی جمهوری‌ آذربایجان که بنا بود از طریق لابی‌گری پیش برده شود، ابعادی تازه از سیاست جدید بین‌الملل که «پول و لابی» جایگاه خود را در عناصر پیشبرنده آن ارتقاء داده است روشن شد.
سه شنبه 5 آبان 1394
جمهوری آذربایجان در حلقه ناتو

مطالب/ جمهوری آذربایجان در حلقه ناتو

                           
      جمهوری آذربایجان در حلقه ناتو توسعه روابط ناتو با جمهوری آذربایجان، مزایای سیاسی و امنیتی فوق العاده ای برای کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در پی دارد و این کشور می تواند به کمک ناتو در بیخ گوش بزرگترین رقبای بالقوه خود در آسیا یعنی روسیه و چین حضور داشته باشد.
يکشنبه 22 شهريور 1394