برچسب شده با خیز مردم افغانستان

خیز مردم افغانستان علیه گروه‌های تروریستی

مطالب/ خیز مردم افغانستان علیه گروه‌های تروریستی

                           
      خیز مردم افغانستان علیه گروه‌های تروریستی شهادت ده‌ها زن و کودک و اسارت 150 خانواده به دست گروه‌های تروریستی در میرزااولنگ افغانستان در حالی صورت گرفت که مقامات محلی استان سرپل افغانستان پیش از این از احتمال وقوع تهاجمی گسترده به این روستای استراتژیک خبر داده بودند و پس از وقوع این تراژدی غمبار نیز چهار روز طول کشید تا دولت مرکزی دستور اعزام نیروهای امنیتی را برای پاکسازی منطقه صادر کند.

دوشنبه 30 مرداد 1396