برچسب شده با علی جهانی

نقش ایران در مذاکرات صلح قره باغ/تحلیل

مطالب/ نقش ایران در مذاکرات صلح قره باغ/تحلیل

                           
      نقش ایران در مذاکرات صلح قره باغ/تحلیل مناقشه قره‌باغ تنها در چارچوب مذاکرات و بر مبنای قواعد بین‌المللی قابل حل و فصل است.
شنبه 13 بهمن 1397
مروری بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان / علی جهانی

مطالب/ مروری بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان / علی جهانی

                           
      مروری بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان / علی جهانی می توان ادعا کرد در روابط ایران و جمهوری آذربایجان «جمهوری آذربایجان منافع خود را بر اساس حفظ ظاهر و روابط حداقلی با جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است.»
جمعه 28 دي 1397