برچسب شده با الله شکور پاشازاده

میهمانان نشست رهبران دینی دنیا در باکو چندان تناسبی با ادیان الهی نداشتند

مطالب/ میهمانان نشست رهبران دینی دنیا در باکو چندان تناسبی با ادیان الهی نداشتند

                           
      میهمانان نشست رهبران دینی دنیا در باکو چندان تناسبی با ادیان الهی نداشتند دومین نشست رهبران دینی دنیا با حضور میهمانانی از هفتاد کشور و نمایندگان ۲۵ دین سنتی و طریقت در باکو برگزار گردید و متاسفانه برگزاری این نشست نیز مانند نشست های مشابه تحت عناوین ظاهرا زیبا ، اما با دعوت از فعالان سازمان‌های فراماسونری ، صهیونیستی و فرقه های ضالّه ای نظیر بهائیت و وهابیت همراه بود.
سه شنبه 28 آبان 1398
سخنرانی به یاد ماندنی نماینده ایران در کنفرانس بین‌المللی «از همکاری‌های ادیان و تمدن‌ها به همگرایی بشری»

مطالب/ سخنرانی به یاد ماندنی نماینده ایران در کنفرانس بین‌المللی «از همکاری‌های ادیان و تمدن‌ها به همگرایی بشری»

                           
      سخنرانی به یاد ماندنی نماینده ایران در کنفرانس بین‌المللی «از همکاری‌های ادیان و تمدن‌ها به همگرایی بشری» در فرهنگ اسلامی، رفتارهاي انسان از باورهاي او سرچشمه مي گيرد. به همين دليل دین اسلام ابتدا باور انسان ها را به خداوند و آخرت؛ با ارجاع به فطرت خداجويي تقويت می کند وسپس آنها را به سوي اعمال صالح هدايت می کند. يكي از اعمال صالح ؛ صلح است. صلح هم از طريق فعل و هم ترك فعل مي تواند محقق شود.


يکشنبه 2 تير 1398
صحبت های الله شکور پاشازاده در خصوص مسائل پیش آمده بین آذری ها و چچنی ها

مطالب/ صحبت های الله شکور پاشازاده در خصوص مسائل پیش آمده بین آذری ها و چچنی ها

                           
      صحبت های الله شکور پاشازاده در خصوص مسائل پیش آمده بین آذری ها و چچنی ها حجت الاسلام پاشازاده گفت که یک برادری و صمیمیت قوی بین دو ملت وجود دارد و بنابراین طرفین باید از خود خویشتنداری نشان دهند.
چهارشنبه 1 اسفند 1397