برچسب شده با مسائل قفقاز

نگاهی بر رخداد های اخیر و تغییرات اساسی در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان

مطالب/ نگاهی بر رخداد های اخیر و تغییرات اساسی در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان

                           
      نگاهی بر رخداد های اخیر و تغییرات اساسی در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان تغییرات جدی در جای گذاری مقامات حکومتی در جمهوری آذربایجان در طی ماه های گذشته ، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام برای جوان سازی مجلس و شایعاتی مبنی بر زمینه سازی برای جایگزینی مهربان علی اوا، همسر الهام علی اف بجای وی در مقام ریاست جمهوری و وقایعی از این قبیل را می توان در قالب تظاهر به اصلاحات سیاسی در جمهوری آذربایجان برای منصرف کردن یا منحرف کردن جامعه و مردم از حرکت به سمت تغییرات بنیادین در این کشور تحلیل کرد.
چهارشنبه 20 آذر 1398
جناب نماینده ! ایران خیرخواه جمهوری آذربایجان است

مطالب/ جناب نماینده ! ایران خیرخواه جمهوری آذربایجان است

                           
      جناب نماینده ! ایران خیرخواه جمهوری آذربایجان است ایران همواره خواستار لغو روادید بین دو کشور بوده است و خدمات شایانی به کشور همسایه خود ارائه کرده است که اظهارات خود مرحوم حیدرعلیف و مسئولان سابق جمهوری آذربایجان گواهی بر این ادعاست. ادعاهای واهی قدرت حسنقلی اف نشان می دهد که وی رصد خوبی از اخبار ندارد.
جمعه 26 مهر 1398