برچسب شده با حاج الهام

دادگاه باکو با آزادی سرپرست محبوس حزب اسلام آذربایجان مخالفت کرد

مطالب/ دادگاه باکو با آزادی سرپرست محبوس حزب اسلام آذربایجان مخالفت کرد

                           
      دادگاه باکو با آزادی سرپرست محبوس حزب اسلام آذربایجان مخالفت کرد دادگاه باکو با آزادی سرپرست حزب اسلام آذربایجان که به اتهام واهی در بازداشت است، مخالفت کرد.
يکشنبه 23 شهريور 1399
خانم نورسته ابراهیم اوا: مدت بازداشت حاج الهام علی اف تمدید نشده  و دینداران منتظر آزادی ایشان هستند

مطالب/ خانم نورسته ابراهیم اوا: مدت بازداشت حاج الهام علی اف تمدید نشده و دینداران منتظر آزادی ایشان هستند

                           
      خانم نورسته ابراهیم اوا: مدت بازداشت حاج الهام علی اف تمدید نشده  و دینداران منتظر آزادی ایشان هستند خانم نورسته ابراهیم اوا رییس شعبه بانوان حزب اسلام آذربایجان : بازداشت حاج الهام علی اف کاملا بی اساس بوده همه دینداران و مردم جمهوری آذربایجان بی صبرانه منتظر آزادی حاج الهام علی اف هستند.
چهارشنبه 11 تير 1399
از حاج علی اکرام تا حاج الهام ؛ مبارزه خستگی ناپذیر در راه احیای اسلام و کابوس تمام نشدنی صهیونیستها

مطالب/ از حاج علی اکرام تا حاج الهام ؛ مبارزه خستگی ناپذیر در راه احیای اسلام و کابوس تمام نشدنی صهیونیستها

                           
      از حاج علی اکرام تا حاج الهام ؛ مبارزه خستگی ناپذیر در راه احیای اسلام و کابوس تمام نشدنی صهیونیستها حاج الهام علی اف تنها رهبر حزب اسلام بود که به دلیل اولویت بخشیدن بر فعالیت ها و برنامه های کاملا فرهنگی و غیرسیاسی بر فعالیت های حزبی و سیاسی، بیش از چهار سال از گزند تهمت و زندان در امان ماند و در میان مسئولین قبلی حزب مذکور ، فرصت بیشتری برای خدمت یافت ،اما اتهام سنگینی همچون خیانت به وطن بر علیه وی نشان داد که حاکمیت جمهوری آذربایجان دستگیری تمامی رهبران حزب اسلام را به "سنّت باب میل صهیونیست ها" تبدیل کرده است.
پنجشنبه 22 اسفند 1398