برچسب شده با

برچسب شده با تحریف تاریخ

نشست علمی «تاملی بر روابط ایران و آذربایجان» در تبریز برگزار شد

مطالب/ نشست علمی «تاملی بر روابط ایران و آذربایجان» در تبریز برگزار شد

                           
      نشست علمی «تاملی بر روابط ایران و آذربایجان» در تبریز برگزار شد «تاملی بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان» موضوع نشستی بود که امروز بعد از ظهر به میزبانی موسسه فرهنگی آذرآران در تبریز برگزار شد.
دوشنبه 3 اسفند 1394
اقدام جدید  ترک گرايان افراطي در زمینه تحریف تاریخ

مطالب/ اقدام جدید ترک گرايان افراطي در زمینه تحریف تاریخ

                           
      اقدام جدید  ترک گرايان افراطي در زمینه تحریف تاریخ درادامه تلاش هاي ترک گرايان افراطي در جمهوري آذربايجان و ترکيه براي معرفي دولت افشاريه ايران به عنوان سلف جمهوري آذربايجان ، کتابي با عنوان «دولت نادرشاه افشار آذربايجان» در ترکيه رونمايي شد!
چهارشنبه 9 دي 1394
 تحریف تاریخ اسلام به بلال حبشی رسید

مطالب/ تحریف تاریخ اسلام به بلال حبشی رسید

                           
       تحریف تاریخ اسلام به بلال حبشی رسید بلال حبشی که به عنوان موذن صدر اسلام معروف است، در تمام طول فیلم ندای الله اکبر سر نمی دهد.
يکشنبه 22 آذر 1394
کمبود هویت، بحرانی که همسایه شمالی را آزار می دهد

مطالب/ کمبود هویت، بحرانی که همسایه شمالی را آزار می دهد

                           
      کمبود هویت، بحرانی که همسایه شمالی را آزار می دهد با فرض پذیرش فرامرزی بودن هنرهای تمدن منطقه‌ای، ارایه‌ی هنر با حذف دایره‌ی تعلقی و نیز تحریف پیشینه‌ی آن از سوی جمهوری آذربایجان در نمایشگاه اکسپو 2015، اقدامی فاقد سوء نیت نمی‌تواند تلقی شود؛ خصوصا که بر پیشانی کتاب نیز نوشته شده باشد: این کتاب، توسط بنیاد «حیدر علی‌اف» انتشار یافته است.
يکشنبه 17 آبان 1394
تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم

مطالب/ تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم

                           
      تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم دکتر محمد علی پرغو، رئیس موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز: هر ملتی که نسبت به تاریخ خودش و تاریخ دیگران منصف نباشد، امانتدار خوبی برای بشریت نبوده و شخصی که تاریخ و حقوق دیگر ملت ها را محترم نشمارد، این شخص حتی برای تاریخ خودش نیز مورد اطمینان نخواهد بود.
چهارشنبه 20 خرداد 1394
تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم

مطالب/ تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم

                           
      تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم دکتر محمد علی پرغو، رئیس موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز: هر ملتی که نسبت به تاریخ خودش و تاریخ دیگران منصف نباشد، امانتدار خوبی برای بشریت نبوده و شخصی که تاریخ و حقوق دیگر ملت ها را محترم نشمارد، این شخص حتی برای تاریخ خودش نیز مورد اطمینان نخواهد بود.
چهارشنبه 20 خرداد 1394
انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

مطالب/ انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

                           
      انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز سکه بر زر کرد نام سلطنت را بر جهان/ نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان
چهارشنبه 20 خرداد 1394
انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

مطالب/ انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

                           
      انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز سکه بر زر کرد نام سلطنت را بر جهان/ نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان
چهارشنبه 20 خرداد 1394
روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

مطالب/ روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

                           
      روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود «رامیز مهدی اف» دبیر شورای عالی امنیت ملی ج.آذربایجان در کتابی که اخیرا منتشر ساخته، نادرشاه افشار را به عنوان یکی از امپراتوران ترک آذربایجان معرفی کرده است. وی سال گذشته کتابی دیگر با همین رویکرد در خصوص شاه اسماعیل و صفویان منتشر کرده بود.
دوشنبه 11 خرداد 1394
روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

مطالب/ روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

                           
      روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود «رامیز مهدی اف» دبیر شورای عالی امنیت ملی ج.آذربایجان در کتابی که اخیرا منتشر ساخته، نادرشاه افشار را به عنوان یکی از امپراتوران ترک آذربایجان معرفی کرده است. وی سال گذشته کتابی دیگر با همین رویکرد در خصوص شاه اسماعیل و صفویان منتشر کرده بود.
دوشنبه 11 خرداد 1394