برچسب شده با

برچسب شده با «ناتو»

کارشناس نظامی آذربایجانی : لازم است که دفتر هماهنگی «ناتو» در باکو دایر شود

مطالب/ کارشناس نظامی آذربایجانی : لازم است که دفتر هماهنگی «ناتو» در باکو دایر شود

                           
      کارشناس نظامی آذربایجانی : لازم است که دفتر هماهنگی «ناتو» در باکو دایر شود بررسی ها نشان داده است که مشکلات جدی در زمینه تطبیق بخش دفاعی و امنیتی آذربایجان با استاندرادهای «ناتو» وجود دارد
چهارشنبه 5 مرداد 1390
پیوستن آذربایجان به جنبش عدم تعهد چه تاثیری بر روابط این کشور با «ناتو» خواهد گذاشت؟

مطالب/ پیوستن آذربایجان به جنبش عدم تعهد چه تاثیری بر روابط این کشور با «ناتو» خواهد گذاشت؟

                           
      پیوستن آذربایجان به جنبش عدم تعهد چه تاثیری بر روابط این کشور با «ناتو» خواهد گذاشت؟ جمهوری آذربایجان نیز از تحولات خاورمیانه برای خود نتیجه گیری کرده است
جمعه 6 خرداد 1390
رقابت بین «ناتو» و روسیه بر سر اعمال نفود بر ارتش آذربایجان تشدید می‌یابد

مطالب/ رقابت بین «ناتو» و روسیه بر سر اعمال نفود بر ارتش آذربایجان تشدید می‌یابد

                           
      رقابت بین «ناتو» و روسیه بر سر اعمال نفود بر ارتش آذربایجان تشدید می‌یابد این در حالی است كه مسئولان «ناتو» چشم دیدن افسران تحصیل كرده بر اساس سیستم آموزشی روسیه در ارتش آذربایجان را ندارند
شنبه 24 مرداد 1388