برچسب شده با باشیم

پژوهشگر ادبیات مقاومت جمهوری آذربایجان : باید در ادبیات مقاومتی به دنبال خلق آثاری باشیم که آتش غ...

مطالب/ پژوهشگر ادبیات مقاومت جمهوری آذربایجان : باید در ادبیات مقاومتی به دنبال خلق آثاری باشیم که آتش غ...

                           
      پژوهشگر ادبیات مقاومت جمهوری آذربایجان : باید در ادبیات مقاومتی به دنبال خلق آثاری باشیم که آتش غ... با تقویت روحیه مقاومت در بین مردم جمهوری آذربایجان هم قره باغ آزاد گردد و هم سیاستهای ضد دینی پایان یابد
جمعه 14 مهر 1391
پروفسور سیروس هاشموف: باید برای  بیان واقعیتهای تاریخی شهامت داشته باشیم

مطالب/ پروفسور سیروس هاشموف: باید برای بیان واقعیتهای تاریخی شهامت داشته باشیم

                           
      پروفسور سیروس هاشموف: باید برای  بیان واقعیتهای تاریخی شهامت داشته باشیم مناطق اران و شروان که از سال 1918 با تشکیل دولت مساوات در گنجه « جمهور آذربایجان » نامیده شد ،همواره جزیی از ایران بوده است
جمعه 11 آذر 1390
مهدی نعلبندی : منزلت دکتر صمداف در حراست از ارزشهای اسلامی زمانی مشخص می شود که  به وضعیت سیاسی ج...

مطالب/ مهدی نعلبندی : منزلت دکتر صمداف در حراست از ارزشهای اسلامی زمانی مشخص می شود که به وضعیت سیاسی ج...

                           
      مهدی نعلبندی : منزلت دکتر صمداف در حراست از ارزشهای اسلامی زمانی مشخص می شود که  به وضعیت سیاسی ج... حاج علی اکرام می‏گفت : شما الحاد ندیده‏اید. یعنی شما نماز بخوانید و اجازه آن را به شما ندهند. در جمهوری آذربایجان بخاطر دین مسلمانان را به زندان می‏اندازند
جمعه 6 آبان 1390
مراقب مواضع مبهم روسیه باشیم

مطالب/ مراقب مواضع مبهم روسیه باشیم

                           
      مراقب مواضع مبهم روسیه باشیم .
پنجشنبه 26 شهريور 1388