تاریخ : پنجشنبه 23 اسفند 1386
کد 4345

مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 اسفند 86

سرویس روسیه /خبرگزاری آران
ایزوستیا
دمیتری مدودیف در كاخ كرملین مستقر شد

یوشچنكو اوكراین را بهتفرقه می‌كشاند


كامرسانت

ایران از فرمانده آمریكایی مدافع خود محروم شد

شورای امنیت نتوانست در مورد واقعیت‌های استقلال كوزوو به توافقبرسد


ورمیا نووستی
رایس و گیتس به مسكو می‌آیند

سازمان القاعدهملا عمر را محكوم كرد


نزاویسیمایا گازتا

 
دومای روسیه جمهوریخودخوانده را می‌پذیرد

سامانه جهت‌یابی گلوناس به حفره سیاه بودجه تبدیلمی‌شود


راسیسكایا گازتا

اوكراین برای افزایش قیمت گاز با تكیه برشركای خود آماده می‌باشد
 مینسك و واشنگتن سفرای خود را احضار كردند

ماسكووسكی كامسامولتس

چرا نخبگان روس هیچوقت با غرب مجادله نمی‌كنند
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 23 اسفند 1386
captcha refresh