برچسب شده با

برچسب شده با بار - شماره 2

تحریف تاریخ ؛ این بار در شبکه دولتی جمهوری آذربایجان

مطالب/ تحریف تاریخ ؛ این بار در شبکه دولتی جمهوری آذربایجان

                           
      تحریف تاریخ ؛ این بار در شبکه دولتی جمهوری آذربایجان ادعای تکفیر عباس میرزا توسط علمای ایرانی و برخی درباریان به علت قراردادهای وی با فرانسه و انگلیس جهت آموزش نظامیان از دیگر محورهای این برنامه تحریف آمیز بود
چهارشنبه 16 اسفند 1391
جـــمهوری آذربایجان این بار مخــالفان غربـگـــــرا را به ایـــــــران منتسب نمود!

مطالب/ جـــمهوری آذربایجان این بار مخــالفان غربـگـــــرا را به ایـــــــران منتسب نمود!

                           
      جـــمهوری آذربایجان این بار مخــالفان غربـگـــــرا را به ایـــــــران منتسب نمود! سیاووش نوروزاف نماینده مجلس از حزب حاکم جمهوری آذربایجان ادعاهای ضد ایرانی خواهر زاده ابوالفضل ایلچی بیگ رئیس جمهوری اسبق جمهوری آذربایجان را واقعیت خوانده است
چهارشنبه 2 اسفند 1391
تکرار حادثه تونس؛  این بار در جمهوری آذربایجان

مطالب/ تکرار حادثه تونس؛ این بار در جمهوری آذربایجان

                           
      تکرار حادثه تونس؛  این بار در جمهوری آذربایجان یک جوان معترض آذری خود را در مقابل ساختمان فرمانداری رایون فضولی آتش زد
چهارشنبه 11 بهمن 1391
مجمع پارلمانی شورای اروپا: آذربایجان حتی برای یک بار هم انتخابات آزاد برگزار نکرده است

مطالب/ مجمع پارلمانی شورای اروپا: آذربایجان حتی برای یک بار هم انتخابات آزاد برگزار نکرده است

                           
      مجمع پارلمانی شورای اروپا: آذربایجان حتی برای یک بار هم انتخابات آزاد برگزار نکرده است در 12 سال اخیر، یک مورد هم انتخابات دموکراتیک انجام نگرفته است
شنبه 7 بهمن 1391
دکتر حقیقت پور:مایلم گلستان و ترکمنچای را دگر بار در آئینه ارس تماشاکنم /قره باغ تنها درد مردم جم...

مطالب/ دکتر حقیقت پور:مایلم گلستان و ترکمنچای را دگر بار در آئینه ارس تماشاکنم /قره باغ تنها درد مردم جم...

                           
      دکتر حقیقت پور:مایلم گلستان و ترکمنچای را دگر بار در آئینه ارس تماشاکنم /قره باغ تنها درد مردم جم... حاضرم همانگونه که در زمان ریاست جمهوری حیدر علی اف برای آزادی قره باغ از اشغال ارامنه تلاش می نمودم اکنون نیز با همکاران خودم در پارلمان باکو در این خصوص همفکری نمایم
پنجشنبه 21 دي 1391
پس از شکست ساکاشویلی مجسمه های استالین بار دیگر در گرجستان نصب می شود

مطالب/ پس از شکست ساکاشویلی مجسمه های استالین بار دیگر در گرجستان نصب می شود

                           
      پس از شکست ساکاشویلی مجسمه های استالین بار دیگر در گرجستان نصب می شود مجسمه ای از جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق جمعه بار دیگر در یکی از روستاهای گرجستان نصب شد
شنبه 2 دي 1391
عضو صهیونیست کنگره آمریکا بار دیگر بر حمایت کنگره آمریکا از استقلال قره باغ تاکید کرد!

مطالب/ عضو صهیونیست کنگره آمریکا بار دیگر بر حمایت کنگره آمریکا از استقلال قره باغ تاکید کرد!

                           
      عضو صهیونیست کنگره آمریکا بار دیگر بر حمایت کنگره آمریکا از استقلال قره باغ تاکید کرد! آدام شیف، عضو صهیونیست کنگره آمریکا در دیدار با ''کارن میرزائیان'' وزیر امور خارجه جمهوری جدایی طلب قره باغ کوهستانی، بار دیگر بر حمایت کنگره آمریکا از استقلال این منطقه تاکید کرد
شنبه 18 آذر 1391
وضعیت اسف بار مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان

مطالب/ وضعیت اسف بار مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان

                           
      وضعیت اسف بار مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان گزارش سایت آذری مساوات ، شاهد کوچکی بر ادعای دروغین محافل پان ترکیستی
چهارشنبه 15 آذر 1391
برای نخستین بار در تاریخ جمهوری؛ برگزاری افطار محرّم از سوی عبدالله گل

مطالب/ برای نخستین بار در تاریخ جمهوری؛ برگزاری افطار محرّم از سوی عبدالله گل

                           
      برای نخستین بار در تاریخ جمهوری؛ برگزاری افطار محرّم از سوی عبدالله گل گل، امام حسین (ع) را مظهر جاودانه آزادگی و ظلم ستیزی خوانده و اندوه و ماتم عاشورای حسین را درد مشترک همه مسلمین دانست
دوشنبه 6 آذر 1391
معاون حزب اسلام جمهوری آذربایجان : وضعیت آزادی اعتقادات دینی و وجدان در کشور خیلی اسف بار است

مطالب/ معاون حزب اسلام جمهوری آذربایجان : وضعیت آزادی اعتقادات دینی و وجدان در کشور خیلی اسف بار است

                           
      معاون حزب اسلام جمهوری آذربایجان : وضعیت آزادی اعتقادات دینی و وجدان در کشور خیلی اسف بار است انقلاب احدلی: آیا توصیه های کمیسیون ونیز شورای اروپا صمیمی است؟
يکشنبه 30 مهر 1391