برچسب شده با تحقیقی

شماره جدید فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد

مطالب/ شماره جدید فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره جدید فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد شماره 32 و 33 فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران (سال یازدهم، پائیز و زمستان 1391) منتشر شد
يکشنبه 11 فروردين 1392
شماره بهار و تابستان فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران منتشر شد

مطالب/ شماره بهار و تابستان فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره بهار و تابستان فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران منتشر شد شماره 30و31 (بهار و تابستان 1391)فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران در 190 صفحه چاپ و منتشر شد
سه شنبه 27 تير 1391
شماره جدید فصلنامه تحقیقی ، مطالعاتی آران منتشر شد

مطالب/ شماره جدید فصلنامه تحقیقی ، مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره جدید فصلنامه تحقیقی ، مطالعاتی آران منتشر شد شماره 26 و 27 فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران در 237 صفحه فارسی و 19 صفحه لاتین به چاپ رسیده است
چهارشنبه 25 خرداد 1390
شماره جدید فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران منتشر شد

مطالب/ شماره جدید فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره جدید فصلنامه تحقیقی ،مطالعاتی آران منتشر شد این شماره از فصلنامه آران علاوه بر 10 مقاله علمی در خصوص مسائل تاریخی،جغرافیایی،فرهنگی و سیاسی منطقه قفقاز شامل مطالب متنوعی مانند استاد شهریار از دیدگاه مقام معظم رهبری،مصاحبه دکتر احمدی نژاد...
دوشنبه 22 آذر 1389
سخنرانی سردبیر فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران در«سمینار بین المللی جمهوری آذربایجان ؛تجارب پیشین،چش...

مطالب/ سخنرانی سردبیر فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران در«سمینار بین المللی جمهوری آذربایجان ؛تجارب پیشین،چش...

                           
      سخنرانی سردبیر فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران در«سمینار بین المللی جمهوری آذربایجان ؛تجارب پیشین،چش... «روابط ایران و جمهوری آذربایجان ؛موانع و راهکارها »
چهارشنبه 31 شهريور 1389
شماره جدید فصلنامه تحقیقی مطالعاتی  آران منتشر شد

مطالب/ شماره جدید فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره جدید فصلنامه تحقیقی مطالعاتی  آران منتشر شد این شماره از فصلنامه آران علاوه بر ده مقاله علمی در خصوص مسائل تاریخی، جغرافیایی،فرهنگی و سیاسی منطقه قفقاز شامل گزارش کامل همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ ،مصاحبه با دکتر منصور حقیقت پور ...
شنبه 14 فروردين 1389
شماره 17و 18 فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد

مطالب/ شماره 17و 18 فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره 17و 18 فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران منتشر شد .
شنبه 10 اسفند 1387
شماره جدید فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران منتشر شد

مطالب/ شماره جدید فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران منتشر شد

                           
      شماره جدید فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران منتشر شد فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، نشریه تخصصی در زمینه تاریخ ؛جغرافیا ،سیاست و فرهنگ منطقه قفقاز می باشد که توسط موسسه فرهنگی آران منتشر می گردد
چهارشنبه 17 مهر 1387
گروه بین‌المللی بحران ، تحقیقی را با عنوان اسلام در جمهوری آذربایجان آغاز كرد

مطالب/ گروه بین‌المللی بحران ، تحقیقی را با عنوان اسلام در جمهوری آذربایجان آغاز كرد

                           
      گروه بین‌المللی بحران ، تحقیقی را با عنوان اسلام در جمهوری آذربایجان آغاز كرد "كلایر دلسارد" پژوهشگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در قفقاز ،ریاست گروه پژوهش را بر عهده دارد.
شنبه 7 مهر 1386